Общинска собственост

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03


Наименование Брой тегления
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г. 46 Изтегли
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА МАДАН, 2020 г. 61 Изтегли

Търсене