Стандартизирани образци на заявления

Дата на публикуване: 23.07.2019 10:30
С Постановлението, публикувано в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г., се унифицират документи, свързани със заявяването и предоставянето на 16 общински административни услуги

Новите образци: 

Раздел “Устройство на територията” – шест услуги:

Раздел “Нотариална дейност” – три услуги

Раздел “Кадастър” – две услуги

Раздел “Гражданска регистрация и актосъставяне” – две услуги

Раздел “Местни данъци и такси ” - една услуга

Раздел “Транспорт” - една услуга

Раздел “Зелена система ” - една услуга

 

Търсене