ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ


21.09.2022
Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност, че на 28.09.2022г. от 800 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени кучета на територията на с.Равнил.       Желаещите  доброволци да позвънят на телефон 0308/9-82-20.  


01.09.2022
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) https://www.mrrb.bg/ е публикуван проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Допустими кандидати по процедурата са микро, малки, средни и големи предприятия,...

19.08.2022
ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.     На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуване на...

18.08.2022
Изх. №- 9100-1033 18.08.2022г.     ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В  47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „ГЕРБ-СДС” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД” КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ” ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ   ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК)...

18.08.2022
Изх. №- 9100-1031 18.08.2022г. ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В  47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „ГЕРБ-СДС” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД” КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ” ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ   ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК) на...

Търсене