Банкова сметка Община Мадан

Банкова сметка Община Мадан

за местни данъци и такси : 

Интернешънъл Асет Банк АД

ИА-БАНК АД

IBAN: BG30 IABG 7491 8400 2347 00


за депозити и гаранции : 

Интернешънъл Асет Банк АД

ИА-БАНК АД

IBAN: BG72 IABG 7491 337 838 3603

Търсене