ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВА
09.10.2019

Във връзка с откриване на нова социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“ , Община Мадан обявява подбор по документи за длъжността „Управител/Директор”– едно работно място.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование – висше - бакалавър;
  • Опит на ръководна позиция в социалната сфера минимум 1 г.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (по образец);
  • Автобиография;
  • Копие на документи за завършено образование;
  • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;

 

Място на работа: „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“  Община Мадан

Начин на провеждане на подбора: По документи.

 

 

 Заявления ще се приемат от 10.10.2019 г. до 17.10.2019 г. всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч.

 Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да се получат:

  • в сградата на Общинска администрация– ет.3, каб. 305;

 

 Община Мадан
Търсене