Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА”, ГРАД МАДАН“.
31.10.2019
Търсене