Мадан в медиите
БЛАГОТВОРИТЕЛНИ АКЦИИ
20.11.2019
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ–МАДАН И МЛАДЕЖКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ПРИ НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1999” – МАДАН
ОРГАНИЗИРАТ
БЛАГОТВОРИТЕЛНИ АКЦИИ

Инициативите включват:

събиране на дрехи, хранителни продукти, макаронени изделия, плодове, лакомства и др. 

в помощ на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост с.Джурково,

като даренията се събират в читалището всеки делничен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. в срок до 18.12.2019 г.

тел.за контакти: 0308/2-25-64


Дарения се събират и за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства гр.Мадан

за закупуване за нуждите на потребителите на кафемашина, микровълнова печка, термокана, дифузер за вода и тостер

Даренията се събират в ЦНСТ– Мадан, ул. „Перелик” №9, етаж 3

Търсене