„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, ВКЛЮЧВАЩА УЛИЦИТЕ „СПАРТАК“, „ТРЕТИ МАРТ“ И „ИЗВОР“ В ГРАД МАДАН“.

Дата на публикуване: 11.05.2020 13:08
Решение за откриване на процедура за  обществена поръчка, публикувано на 11.05.2020 г.
Обявление за поръчка, публикувано на 11.05.2020 г.
Документация за обществената поръчка, публикувана на 11.05.2020 г.
Технически спецификации, публикувани на 11.05.2020 г.
Указания за подготовка на офертата, публикувани на 11.05.2020 г.
Проект на договор, публикуван на 11.05.2020 г.
Образци, публикувани на 11.05.2020 г.
Методика за оценка, публикувана на 11.05.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения, публикувано на 18.08.2020г.
Протокол № 1, публикуван на 31.08.2020 г.
Протокол № 2, публикуван на 31.08.2020 г.
Протокол № 3, публикуван на 31.08.2020 г.
Протокол № 4, публикуван на 31.08.2020 г.
Протокол № 5, публикуван на 31.08.2020 г.
Протокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП, публикуван на 31.08.2020 г.
Решение за определяне на изпълнител, публикувано на 31.08.2020 г.
20. Обявление за възложена поръчка, публикувано на 30.10.2020г.
21. Договор и приложения, публикувани на 30.10.2020г.Наименование Брой тегления
Договор и приложения 228 Изтегли документ с име "Договор и приложения"
Обявление за възложена поръчка 236 Изтегли документ с име "Обявление за възложена поръчка"

Търсене