Мадан в медиите
„С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”
13.05.2020

Общинска администрация – Мадан за поредна година организира общински етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”, като участниците пресъздадоха със средствата на изобразителното изкуство бедствия в световен мащаб, начините на поведение и действие и първа долекарска помощ. В творческата надпревара взеха участие деца и младежи от ОУ „Васил Левски” с.Боровина, ОУ „П.Р.Славейков” с.Средногорци, СУ „Отец Паисий” гр.Мадан, Школата по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан и ЦСРИ „Детелина”.

Комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която се включиха представители на администрацията, градска библиотека и специалист по изобразително изкуство, класира творбите, както следва:

Първа категория: Деца и ученици от всички общообразователни училища

и центрове за подкрепа на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното образование.


ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ 

І място:  Мартин Бисеров Уйчев – 8 г., ОУ „П.Р.Славейков” с.Средногорци, общ.Мадан

I място:  Йоана Юлиянова Бозова – 9 г., ОУ „Васил Левски” с.Боровина, общ.Мадан

II място:  Станислав Радославов Бозов – 7 г., ОУ „Васил Левски” с.Боровина, общ.Мадан

ІІI място: Антоан Радославов Хаджиев – 7 г., ОУ „Васил Левски” с.Боровина, общ.Мадан

ІІI място: Хаджер Мехмед Селимехмед – 10 г., ОУ „Васил Левски” с.Боровина, общ.Мадан


ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ
 

I място: Нанси Руменова Огнянова – 12 г., ОУ „П.Р.Славейков” с.Средногорци, общ.Мадан

І място: Симона Радославова Бозова – 12 г., ОУ „Васил Левски” с.Боровина, общ.Мадан

ІI място: Амира Денисова Юсенагова – 11 г., ОУ „П.Р.Славейков” с.Средногорци, общ.Мадан

ІІ място: Миглена Милкова Кавалова – 11 г., ОУ „Васил Левски” с.Боровина, общ.Мадан

ІІI място: Елис Исмет Летиф – 11 г., СУ „Отец Паисий” гр.Мадан

ІІI място: Николай Евгениев Кючуков – 13 г., ОУ „Васил Левски” с.Боровина

 

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

 ІI място: Мирела Руменова Огнянова – 14 г., ОУ „П.Р.Славейков” с.Средногорци, общ.Мадан

III място: Денис Ахмедов Молахасански – 14 г., ОУ „Васил Левски” с.Боровина, общ.Мадан

Втора категория: Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.


ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Гергана Александрова Павлова – 7 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

II място: Мартин Александров Хаджиев – 8 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

II място: Виктория Валериева Филипова – 7 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

ІІІ място: Деана Викторова Енева – 9 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

ІІІ място: Лора Мирославова Кехайова – 7 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

 

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ     

І място: Ивалина Веселинова Атанасова – 12 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

II място: Валерия Бориславова Делчева – 12 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

 

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

І място: Йоана Заркова Шемширова– 15 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

І място: Йоана Велиславова Минчева – 18 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

II място: Виктория Ангелова Христова – 17 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

ІІ място: Николета Славова Дюлгерова – 17 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан


Трета категория:

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Евелин Лидиев Каменски – 10 г., ЦСРИ „Детелина” гр.Мадан

II място: Адис Вахдиев Хаджитахиров – 7 г., ЦСРИ „Детелина” гр.Мадан


ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

Слави Славчев Пашов – 17 г., ЦСРИ „Детелина” гр.Мадан – за участие

 

Класиралите се участници ще получат за проявените творчески заложби предметни награди и грамоти от името на кмета Фахри Молайсенов, които ще бъдат предадени на техните ръководители, за да им бъдат връчени на по-късен етап при спазване на всички противоепидемични мерки.

Отличените на общинско ниво рисунки ще бъдат предоставени в РД ПБЗН- Смолян за по-нататъшно участие в конкурса.

Търсене