ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВА
05.06.2020

 

              На  основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00  часа  в  стая 215 на  ОбА  гр. Мадан  могат да се запознаят с Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда  за инвестиционно предложение:  

 

„Обособяване на гробищен парк в село Вехтино, община Мадан, област Смолян”.

 

Информацията ще бъде на разположение в периода от 05.06.2020 год. до 19.06.2020 год. включително.

Становища и възражения от заинтересованите лица могат да се подават в писмен вид до 19.06.2020 год.  в  ОбА - Мадан, стая 201.

 

 

Търсене