„РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ГЕЙМИФИКАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ“


Наименование Брой тегления
Решение за определяне на изпълнител.pdf 197 Изтегли документ с име "Решение за определяне на изпълнител.pdf"
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП от 16.04.2021.pdf 124 Изтегли документ с име "Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП от 16.04.2021.pdf"
Протокол 8 от 21.04.2021 г. - 08.00 ч. - web.pdf 140 Изтегли документ с име "Протокол 8 от 21.04.2021 г. - 08.00 ч. - web.pdf"
Протокол 7 от 15.04.2021 г. - 08.00 ч. - web.pdf 224 Изтегли документ с име "Протокол 7 от 15.04.2021 г. - 08.00 ч. - web.pdf"
Протокол 6 от 04.02.2021 г. - 08.00 ч. - web.pdf 101 Изтегли документ с име "Протокол 6 от 04.02.2021 г. - 08.00 ч. - web.pdf"
Протокол 5 от 28.01.2021 г. - 08.00 ч. - web.pdf 104 Изтегли документ с име "Протокол 5 от 28.01.2021 г. - 08.00 ч. - web.pdf"
Протокол 4 от 25.01.2021 г. - 08.00 ч. - web.pdf 155 Изтегли документ с име "Протокол 4 от 25.01.2021 г. - 08.00 ч. - web.pdf"
Протокол 3 от 22.01.2021 г. - 08.00 ч. - web.pdf 93 Изтегли документ с име "Протокол 3 от 22.01.2021 г. - 08.00 ч. - web.pdf"
Протокол 2 от 14.12.2020 г. - 08.00 ч. - web.pdf 96 Изтегли документ с име "Протокол 2 от 14.12.2020 г. - 08.00 ч. - web.pdf"
Протокол 1 от 11.08.2020 г. - 08.10 ч. - web.pdf 103 Изтегли документ с име "Протокол 1 от 11.08.2020 г. - 08.10 ч. - web.pdf"
Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 229 Изтегли документ с име "Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf"
Протокол № 2 от работата на комисията 169 Изтегли документ с име "Протокол № 2 от работата на комисията"

Търсене