ПРИКЛЮЧВАТ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И НА УЛИЦА „АВРАМОВСКА" В МАДАН

ПРИКЛЮЧВАТ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И НА УЛИЦА „АВРАМОВСКА" В МАДАН

В момента текат довършителни работи по преасфалтиране на улицата, чиято настилка бе силно амортизирана или напълно липсваща.

Общата площ на ремонтирания участък е 3 800 квадратни метра.

Преди да се пристъпи към полагане на асфалтовата настилка, бе възстановено водоподаването до всяка къща.  Извършени бяха и подготвителни дейности, включващи оформяне на пътното легло и почистване на растителността. Изцяло бе възстановено и отводняването на улицата, посредством отводнителни окопи и дренажи.

"С изпълнения ремонт на поредната улица, заложена в инвестиционната програма на община Мадан, продължаваме работата към подобряване на пътната инфраструктура не само в града, но и на територията на цялата община.
Множеството пътни реконструкции и рехабилитации, които извършихме до момента и които предстоят да бъдат направени са част от приоритетите ни за подобряване на общото благоустройство в ЦЯЛАТА ОБЩИНА", каза Молайсенов по време на инспекцията на обекта.

 

Търсене