ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
О Б Я В А
23.06.2020

        На  основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00  часа  в  стая 215 на  ОбА  гр. Мадан  могат да се запознаят с Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда  за инвестиционно предложение:  

 

„Реконструкция  на  улична  мрежа  и  съпътстваща инфраструктура в кв.  Батaнци, община Мадан”.

 

            Информацията ще бъде на разположение в периода от 23.06.2020 год. до 06.07.2020 год. включително.

    

            Становища и възражения от заинтересованите лица могат да се подават в писмен вид до 06.07.2020 год.  в  ОбА - Мадан, стая 201.

Търсене