„НАРКОТИЦИТЕ – ПЪТ ЗА НИКЪДЕ!”

„НАРКОТИЦИТЕ – ПЪТ ЗА НИКЪДЕ!”

По повод  Международния ден за борба с наркоманиите,  Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни -  гр.Мадан проведе  конкурс за компютърна презентация на тема „Наркотиците – път за никъде!”.

Основната цел на конкурса беше децата сами да потърсят информация за наркотиците, да проучат какви са последствията от употребата им и да осъзнаят, че пътят към наркотиците наистина не води до никъде.

В конкурса се включиха общо 13 участници,  като всички те получиха предметни награди, връчени им от зам. - кметът на община Мадан – Явор Орлов.

Търсене