Мадан в медиите
ОТ 1 ОКТОМВРИ ВСИЧКИ НЕБИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ТРЯБВА ДА СКЛЮЧАТ ДОГОВОРИ С ТЪРГОВЕЦ ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ
24.07.2020

Съгласно промените в Закона за енергетиката, публикувани в ДВ бр.57 от 26.06.2020 г., касаещи всички небитови клиенти, които към настоящия момент се снабдяват с електрическа енергия по регулирани цени, от  1 октомври 2020 г. следва да сключат договор с търговец за доставка на електрическа енергия по свободни договорени цени.

 

Подробна информация във връзка с либерализацията на пазара на електрическа енергия - ТУК

 

Търсене