СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

09.09.2020 08:00

 

В изпълнение на чл. 23, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, на 21.07.2020г. на интернет страницата на община Мадан https://www.madan.bg/currentNews-3973-newitem.html  е публикуван проект на нова НАРЕДБА №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан.  

           

В законоустановения 30-дневен срок, на електронния адрес на община Мадан, както и в деловодството на Общинска администрация - Мадан е постъпило едно предложение.

 

 

Приложение:

Търсене