Мадан в медиите
БЮРОТО ПО ТРУДА ОРГАНИЗИРА ТРУДОВА БОРСА
10.09.2020
Дирекция "Бюро по труда" -град Мадан организира обща трудова борса за работодатели и търсещи работа лица.
Събитието ще се проведе на 28.09.2020г. от 10:00 часа в град Мадан улица "Обединение" 7 , НЧ "Иван Вазов"
Търсене