ПОД МОТОТО „НАСЛЕДСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ” СЕ ПРОВЕДОХА ТАЗИ ГОДИНА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО

ПОД МОТОТО „НАСЛЕДСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ” СЕ ПРОВЕДОХА ТАЗИ ГОДИНА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО

В Община Мадан за поредна година се отбелязаха Европейските дни на наследството. Общинска администрация представи пред ученици от ПГ „Васил Димитров” презентация за историята на образованието в град Мадан на тема „Наследство и образование” в конферентната зала на НЧ „Иван Вазов-1999”. Самодейците от групата за автентичен фолклор към читалището с ръководител Бистра Панджилова поздравиха присъстващите със завладяваща музикална програма.

В Градска библиотека „Антон Страшимиров” беше представена изложба на рисунки на тема „Моят град – моето училище”.

Самодейците при НЧ „Братан Шукеров-1953” с.Върбина пресъздадоха обичая „Седянка край огнището” сред обществената колекция „Историята и културата на село Върбина, община Мадан”

Творческо ателие „Родопски сувенири” беше организирано в НЧ „Н.Й.Вапцаров-1997” с.Средногорци, а НЧ „Иван Вазов-1958” с.Буково проведе конкурс за рисунка на асфалт за децата от ДГ „Пролет” с.Букова поляна.

Община Мадан осигури безплатен достъп до Кристална зала „Родопски кристал”  на 19.09.2020 г.

Проведените инициативи са включени в официалния календар на Европейските дни на наследството 2020 г.

 

Търсене