Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност по проект: „ПРОУЧВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ” И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”

Дата на публикуване: 25.01.2021 18:18

Наименование Брой тегления
Детайл - ограда.pdf 59 Изтегли документ с име "Детайл - ограда.pdf"
Техническа спецификация (приложение № 4).pdf 54 Изтегли документ с име "Техническа спецификация (приложение № 4).pdf"
Количествени сметки.xlsx 47 Изтегли документ с име "Количествени сметки.xlsx"
КСС - ОБЩИНА РУДОЗЕМ (приложение №3).xlsx 50 Изтегли документ с име "КСС - ОБЩИНА РУДОЗЕМ (приложение №3).xlsx"
КСС - гр. Мадан (приложение №2).xlsx 52 Изтегли документ с име "КСС - гр. Мадан (приложение №2).xlsx"
Ценово предложение - образец (приложение № 1).docx 52 Изтегли документ с име "Ценово предложение - образец (приложение № 1).docx"
Покана за участие в пазарни консултации.pdf 61 Изтегли документ с име "Покана за участие в пазарни консултации.pdf"

Търсене