ОБЯВА ПРИЕМ ЗА ДЛЪЖНОСТ "КООРДИНАТОР" ПО ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА МАДАН"

Дата на публикуване: 26.04.2021 09:31


Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Мадан”,  Договор № BG05M9OP001-6.002-0069-C01, финансиран от Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Мадан обявява подбор на персонал за длъжността „Координатор” – 1 работно място.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Средно и по – високо;
 • Свидетелство за управление на МПС – категория „В”;
 • Опит в социалната сфера или управление и координация на проекти е предимство.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (по образец);
 • Автобиография;
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
 • Копие на документи за завършено образование;
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
 • Копие на свидетелство за управление на МПС.

 

Място на работа: Община Мадан

Начин на провеждане на подбора: По документи и интервю.

 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

      Заявления ще се приемат от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. вкл. всеки работен ден от 09:00 – 11:00, 14:00 – 16:00 ч. в сградата на общинска администрация - Мадан, ул.Обединение 14, ет.3, кабинет 314

 

       Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

 • в сградата на Община Мадан – ет.3, каб. 314;
 • документите са достъпни и на интернет страницата на Община Мадан.

 

 

Екип Община Мадан

 


Наименование Брой тегления
Автобиография 27 Изтегли документ с име "Автобиография"
Декларация лични данни 26 Изтегли документ с име "Декларация лични данни"
Заявление за работа 25 Изтегли документ с име "Заявление за работа"

Търсене