ОБЯВЛЕНИЕ

Дата на публикуване: 01.09.2021 07:15

Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност, че на 07.09.2021г. от 700 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени кучета на територията на гр.Мадан.      

Желаещите доброволци да позвънят на телефон 0308/9-82-20.

Търсене