СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване: 26.11.2021 14:30

На основание чл.66, ал.1 във вр. с чл.69, ал.2 от АПК, на заинтересованите лица се предоставя едномесечен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. и размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2022 година.

Писмени становища и предложения могат да бъдат подавани в деловодството на община Мадан, ул.”Обединение” № 14, тел.:0308/9-82-20, факс: 0308/9-82-77; 9-80-28 или на email: madanoba@gmail.com   

 

 

Приложение:

1.План-сметка за 2022г.;

2.Докладна записка от вносителя.

/ в прикачените фаилове/


Наименование Брой тегления
Справка за постъпили предложения 26 Изтегли документ с име "Справка за постъпили предложения"
Справка 2 - 2022 г. TBO 54 Изтегли документ с име "Справка 2 - 2022 г. TBO"
докладна план- сметка 2022г. 96 Изтегли документ с име "докладна план- сметка 2022г."

Търсене