ОБЯВЛЕНИЕ

Дата на публикуване: 01.04.2022 15:35

Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност, че на 05.04.2022г. от 800 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени кучета на територията на гр.Мадан.      

Желаещите  доброволци да позвънят на телефон 0308/9-82-20.

Търсене