ЗА ВАС БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Дата на публикуване: 09.05.2022 14:29
Агенция по заетостта
 
Дирекция “Бюро по труда”- Мадан.

 

Уведомява безработните лица от общините Мадан, че към май 2022 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за безработни лица /по реда и условията на ЗНЗ и ППЗНЗ/

Средства в лв.

Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО

- Обучение на безработни лица в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

27482,00

 

 

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Мадан, както и на тел. 0308 22549

Търсене