Мадан в медиите

СТРОГИ САНКЦИИ ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ, КОИТО ИЗХВЪРЛЯТ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
04.08.2020
Поради зачестилите нарушения на недобросъвестни граждани, изхвърлящи строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци, което е забранено, съгласно чл.13 от Наредба №11 за  управление на отпадъците на ОбС Мадан, Общинска администрация уведомява, че контролът ще бъде засилен и длъжностните лица ще са безкомпромисни към нарушителите на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Мадан. Санкциите по реда на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Мадан за физически лица са от 300 лв. до 1 000 лв., а за фирмите от 1 500 лв.  до 3 000 лв. Депонирането (обработването) на строителните отпадъци и...

СЪОБЩЕНИЕ
04.08.2020
Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка до 31.08.2020г. и с цел предотвратяване на разпространението на COVID-19 на територията на общината, се отменя провеждането на Празника на града и Деня на миньора, както и традиционния футболен турнир.

СЪОБЩЕНИЕ
30.07.2020
Уважаеми жители на община Мадан, във връзка с предстоящия празник Курбан Байрам, Ви уведомяваме, че с цел  да бъде предотвратено възникването и разпространението на зарази, ще бъдат поставени специални  контейнери за  събирането на кожите и други животински отпадъци  зад сградата на централната джамия в града и в някои от  по-големите населени места. Контейнерите ще бъде извозвани до трупната яма регулярно.   МОЛИМ ВИ, ДА НЕ ИЗХВЪРЛЯТЕ ЖИВОТИНСКИЯ ОТПАДЪК В СЪДОВЕТЕ ЗА СМЕТ!

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ КОЛЕКТИВА НА МБАЛ „ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ“
29.07.2020
МБАЛ “Проф.д-р К.чилов“ЕООД град Мадан   До Ложа Екзар Стефан 1 Български Гр.Смолян     БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО                     От  колектива на МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов“ ЕООД гр.Мадан, изказваме нашата признателност и благодарност , както за подкрепата така и за направеното от Вас дарение на Бърз тест за COVID-19, на стойност 720.00лв. Вашият жест ни носи радост и подкрепа в ежедневната ни работа в условията на пандемията от  COVID-19.        За достойнството и морала Ви благодарим от сърце!   С уважение! Д-р Ст.Хаджиев – Управител на МБАЛ“Проф.д-р К.Чилов“ ЕООД гр.Мадан    

ОТ 1 ОКТОМВРИ ВСИЧКИ НЕБИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ТРЯБВА ДА СКЛЮЧАТ ДОГОВОРИ С ТЪРГОВЕЦ ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ
24.07.2020
Съгласно промените в Закона за енергетиката, публикувани в ДВ бр.57 от 26.06.2020 г., касаещи всички небитови клиенти, които към настоящия момент се снабдяват с електрическа енергия по регулирани цени, от  1 октомври 2020 г. следва да сключат договор с търговец за доставка на електрическа енергия по свободни договорени цени.   Подробна информация във връзка с либерализацията на пазара на електрическа енергия - ТУК  

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ЗАПОЧВА КОНСУЛТАЦИИ НА БИЗНЕСА "НОВИТЕ МЕРКИ ПО ВАША МЯРКА"
20.07.2020
В дните 21 юли (вторник) и 23 юли (четвъртък) 2020 г., Агенцията по заетостта започва поредица от събития, които са част от национална информационна кампания „Новите мерки по Ваша мярка” за бизнесана. Всички 107 бюра по труда в страната ще посрещнат българските работодатели  на лесно достъпно място на открито, за да отговорят на техните въпроси за новите антикризисни мерки, които предлага Агенцията. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19. В часовия диапазон от 9.30 часа до 16.00 часа на обявените в кампанията дни, експертите от бюрата по труда ще бъдат на разположение на представителите на...

Търсене