ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 11.05.2020
12.05.2020
ПЪЛНИЯТ СПИСЪК - ТУК 

Събщение до Атанас Илиев Волевски по чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК
28.04.2020

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 03.04.2020 г.
06.04.2020
Пълният списък със задължените лица - ТУК

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ.2 НА ДР НА ЗУТ
27.03.2020
ДО РОСЕН БОРИСОВ ЧИЕВ 

Съобщение до  СНЕЖАНА НЕВЕНОВА ТОПЧИЕВА -Съобщение по чл.61, ал.1 от АПК
19.03.2020
Съобщение до  СНЕЖАНА НЕВЕНОВА ТОПЧИЕВА -Съобщение по чл.61, ал.1 от АПК

Събщение до Николай Данчев Вулджев по чл.61, ал.1 от АПК
19.03.2020
Събщение до Николай Данчев Вулджев по чл.61, ал.1 от АПК

Търсене