Търгове и конкурси


16.10.2020
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение №144/25.09.2020 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-308  от 15.10.2020 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 03.11.2020 г. в сградата...

16.10.2020
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение №143/25.09.2020 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-307  от 15.10.2020 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 03.11.2020 г. в сградата...

16.10.2020
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение №145/25.09.2020 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-306  от 15.10.2020 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 03.11.2020 г. в сградата...

23.09.2020
Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

18.09.2020
Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

18.09.2020
  ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение №127/28.08.2020 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-265  от 17.09.2020 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 06.10.2020 г. в сградата...

Търсене