Профил на купувача - НЧ "Иван Вазов -1999"

„Избор на изпълнител на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на сграда на Народно читалище „Иван Вазов – 1999“, гр. Мадан
15.02.2018
Информация за публикувана в профила на купувача на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПОбява, публикувана на 16.02.2018г.Документация, публикувана на 16.02.2018г.Техническа спецификация, публикувана на 16.02.2018г.КСС, публикувана на 16.02.2018г.Проекти, публикувани на 16.02.2018г.Образци, публикувани на 16.02.2018г.Проект на договор, публикуван на 16.02.2018г.Протокол от работата на комисията, публикуван на 04.05.2018г.Договор за възлагане на обществена поръчка №8/ПРСР-М 7.2/28.05.2018г.

Търсене