За общината - Екология

За осъществяването на ефективен контрол в областта на околната среда и водите  Община Мадан работи със следните нормативни документи:

I.Закони

 1. Закон за опазване на околната среда.
 2. Закон за управление на отпадъците.
 3. Закон за водите.
 4. Закон за лечебните растения.
 5. Закон за ветеринарномедицинската дейност.
 6. Закон за защита на животните

II.Програми

 1. Програма за опазване на околната среда 2015-2020г. с
 1. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Мадан 2018-2022г.

III.Наредби

 1. Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Мадан, приета с Решение №704/22.05.2019 г. /по Протокол №60/ на Общински съвет – Мадан. В сила от 06.06.2019 г.
 2. Наредба №2 за опазване на околната среда.
 3. Наредба №11 за управление на отпадъците на територията на Община Мадан.
 4. Наредба №12 за регистрация,стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Мадан.
 5. Наредба №14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мадан.

 

„Регионална  програма  за  управление  на  отпадъците  на  общините Мадан,Златоград и Неделино“ 2016-2020г.


Протоколи и решения на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион  Мадан:


ЗАПОВЕД РД-40/07.02.2018г. - Забрана на пашата на селскостопански животни в следните горски територии

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на Оценка на въздействието на околната среда за инвестиционно предложение
 

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: За общината
 2. За общината - Oбразование
 3. За общината - Екология - Текуща страница
 4. За общината - Релеф
 5. За общината - Климат
 6. За общината - Побратимени градове
 7. За общината - Видео галерия
 8. За общината - Спорт
 9. За общината - Култура и изкуство
 10. За общината - Население
 11. За общината - История
 12. За общината - Бизнес и банки
 13. За общината - Туризъм и хотели
 14. За общината - Здравеопазване

Търсене