Новини

26.02.2021
Днес на редовно заседание - Общинските съветници в Мадан приеха бюджета на общината за 2021 година. Подготовката за съставянето му е ясно формулиране на годишните цели, анализ на реализираните собствени приходи през предходните години, преглед и анализ на общинската инфраструктура, анализ на общинската собственост и оценка на икономическата обстановка. Бюджeтнaтa paмĸa e в paзмep 17 688 024 лeвa. В тази...

24.02.2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Обръщаме се към Вас с вяра и надежда, че ще успеем всички заедно да помогнем на 10-годишния Денис Стефанов Копитев от гр.Мадан. Той се нуждае от спешна бъбречна трансплантация, за която е необходима сума, непосилна за семейството.   ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА IBAN BG29STSA93000018717852 BIC STSABGSF Банка ДСК- АД Титуляр Надие Хайриева КарахусеваNADIE HAYRIEVA KARAHUSEVA

22.02.2021
С дистанционното обучение и изолацията, децата прекарват много повече време в интернет, което повишава вероятността да бъдат изложени на онлайн рискове. Затова МКБППМН-Мадан организира конкурс за компютърна презентация сред учениците в училищата на територията на община Мадан на тема „Безопасно общуване в Интернет”.  Целта на конкурса е да насочи вниманието на учениците към Интернет не...

19.02.2021
С поредни награди от фолклорен фестивал се сдобиха маданските славейчета Валерия Делчева и Кристина Димитрова! Отличията на двете момичета са от шестото издание на Фестивала на хумора „Който се смее, не старее“ в поповското село Паламарца, който се проведе онлайн. Целта на фестивала е съхраняване и популяризиране на хумора в народното творчество. Организиран като част от дейността на...

Обявления


04.02.2021
  ОТНОСНО:  Приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.   На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите,...