Новини

22.04.2024
Днес, 22 април 2024 г., доброволците по проект № 2023-1-BG01-ЕСC51-VTJ-000115633, удачно наречен „Близо до природата“, отбелязват Деня на Земята с призив за действие. Всяка година на 22 април се отбелязва „Денят на Земята“, глобално движение, обединяващо хора от различен произход в стремежа към устойчивост и действия в областта на климата. Тазгодишната тема „ПЛАНЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ“...

22.04.2024
За поредна година млади доброволци по проекта „Внуци под наем“ от България, Турция и Северна Македония трансформират квартали, селища в нашия регион и с труда си докосват сърцата на всички жители на община Мадан. Тяхната отдаденост за подобряването на нашата общност не познава граници. Запретвайки ръкави ден след ден, те се борят с плевели, оформят улиците...

19.04.2024
17 и 18 май /петък и събота/ ♦ Колекции на местни и чужди колекционери ♦ Изложба на предмети, изработени от кристали от младежи доброволци от България, Турция и младежи със СОП                          Място: Централен площад   17 май /петък/ ♦17.00 ч. Фолклорен концерт на читалищата от община Мадан   ♦ 18.30 ч.  На хорото с Тинчо Севдалинов и оркестър „Пим“   ♦ 20.00 ч.  Концерт на Джена   ♦ 21.00 ч.  Гръцки...

16.04.2024
Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Мадан“ Административен договор за безвъзмездна финансова помощ Рег. № BG05SFPR002-2.002-0129-C01, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Във връзка с провеждащата  се през месец април информационна кампания на тема „Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, предоставяни в община...

Обявления

15.04.2024
Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност,  на 16.04.2024г. от 830 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени кучета на територията на гр.Мадан...