Новини

13.04.2021
Агенция по заетостта   Дирекция “Бюро по труда”- Мадан   Уведомява работодателите от община Мадан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към 12 април 2021 г., както следва:   Раздел I. Мерки по реда и условията...

06.04.2021
Кметът на община Мадан Фахри Молайсенов подписа споразумение с Агенция за социално подпомагане за удължаване срока на Договор BG05FMOP001-5.001-0107-C01 по проект „3-1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Мадан“ до 30.09.2021г. Община Мадан реализира проект „3-1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Мадан“ по Оперативна програма за храни и/или основно...

28.03.2021
Трето място на Национална олимпиада по английски език спечели Александър Кичуков  от 12а клас при СУ „Отец Паисий”. Дванадесетокласникът се класира със 93 точки, което е само 2 точки разлика от първенеца на състезанието. Класирането на ученик от училището до национална олимпиада  е за трета поредна година. Това нарежда школото  до ниво на езикова гимназия, въпреки,...

26.03.2021
Проект „Патронажна грижа + община Мадан”, Административен договор № BG05M90P001-6.002-0069-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Мадан стартира нов социален проект ,,Патронажна грижа + в община Мадан“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.,  приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване....

Обявления31.03.2021
На  основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00  часа  в  стая 215 на  ОбА  гр. Мадан,  могат да се запознаят с Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда  за инвестиционно предложение:...