Новини

13.01.2021
Със Заповед № РД-20 от 13.01.2021. на кмета на община Мадан се отменя частичното бедствено положение на улиците "Родопи" и "Туристическа" в града.Остава в сила, обявеното от вчера частично бедствено положение за населените места с общински пътища с. Чурка- с. Ловци и общински път с.Шаренска-с. Крайна-с.Върба до приключване на аварийно-възстановителните дейности върху инфраструктурата.

12.01.2021
Със заповед № РД - 15 от 12.01.2021г. на кмета на община Мадан Фахри Молайсенов е обявено частично бедствено положение за част от територията на общината, както следва: За улица “Туристическа“ град Мадан – пропадане на подпорна стена; свлечена земна маса; пътят е затворен. За улица “Родопи“ град Мадан – пропадане на подпорна стена; свлечена голяма земна маса;...

04.01.2021
Кметът на община Мадан Фахри Молайсенов е сред отличените в 14-ия конкурс „Кмет на годината“, който се организира ежегодно от Синдиката на българските учители при КНСБ. На форума се номинират най-заслужилите с делата си партньори през изминалите 12 месеца. Отличието „Кмет на годината -2020“  бе присъдено на градоначалника на Мадан  за постигнати високи резултати в съвместната...


Обявления

15.01.2021
ОТНОСНО: Приемане на Инструкция за процедурата по извършване на социални погребения  в община Мадан.   На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в срок от публикуване...16.12.2020
Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение "Пункт за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаси, стъкло, ИУМПС, НУБА", находяща се в УПИ III и УПИ IV, кв. 136 по плана на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на...