Новини

17.11.2020
Кoмиcия, нaзнaчeнa cъc заповед нa oблacтния yпpaвитeл нa oблacт Cмoлян – Heдялĸo Cлaвoв cлeд paзглeждaнe нa пocтъпилитe ĸaндидaтypи излъчи пoбeдитeлитe в гoдишнитe нaгpaди нa Oблacтнa aдминиcтpaция и Peгиoнaлнa библиoтeĸa „Hиĸoлaй Bpaнчeв” – „Библиoтeĸap нa гoдинaтa” и „Библиoтeĸa нa гoдинaтa”. Oтличиятa ce вpъчвaт зa пocтижeния пpeз 2019 гoдинa. Зa нocитeл нa oтличиeтo „Библиoтeĸa нa гoдинaтa” бe oпpeдeлена...


13.11.2020
Kмeтът нa oбщинa Maдaн Фaxpи Moлaйceнoв пocpeщнa в oбщинaтa и вpъчи cepтифиĸaти нa участниците в иновативния проект „Внуци под наем“, който реализира Сдружение „Деца със специални потребности“. В продължение на два месеца 12 младежи от Турция и България помагаха безвъзмездно  на възрастни и самотни хора в селата от общината. Освен помощта в домакинството, градината, закупуването и доставката...

13.11.2020
Общинска администрация – Мадан организира конкурс за видеоклип на тема „Магията на родопската песен”. Целта на конкурса е да се насърчи творческата изява на самодейците към читалищата в условията на епидемична обстановка, да се стимулират младите дарования, както и да се популяризира родопската песен. Всички участници получиха парични награди и грамоти от името на кмета на...

Обявления

06.11.2020
На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ, чл. 69 ал.2 от АПК, община Мадан  предоставя на заинтересованите лица, в едномесечен срок, считано от датата на публикуване, възможност за отправяне на предложения и становища по проекта на решение за одобряване на план-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други...


30.10.2020
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.26, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,   ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА,   всички заинтересовани лица и организации, че в 30 /тридесет/ дневен срок, могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне размера на местните данъци на територията на...

16.10.2020
О Б Я В Л Е Н И Е    ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, ал.3  ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ     ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан.     На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект...