Новини

03.12.2021
Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, Приемете моите най-искрени и топли пожелания по случай 3 декември – Международния ден на хората с увреждания. Днес ние се присъединяваме към честването на този празник с уважение пред смелостта, енергията и упоритостта Ви, които проявявате всеки ден. Бъдете сигурни, че вратите на Община Мадан са винаги широко отворени за Вашите мечти и...

26.11.2021
Доброволците по проект №2021-1-BG01-ESC51-VTJ-000037391  „Unlimited solidarity„  продължават дейностите свързани с устойчиво развитие  и подобряване на жизнената среда, превръщане на населените места – градове и малки селища в безопасни, адаптивни и комфортни места за живеене. Заобикалящата ни среда е от важно значение за населението: да превърнем нашите места за живеене в чисто място, добре изглеждащо и...

26.11.2021
Иса Исмедов Каменски, ученик от VII клас при СУ „Отец Паисий” град Мадан, класирал се на първо място в Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език, получи парична награда от общината. „Знанията, уменията и добрата подготовка на децата в нашата община, както и професионализма на техните учители, дават отлични резултати, с които всички...

26.11.2021
 На 18.11.2021 доброволците по проект №2021-1-BG01-ESC51-VTJ-000037391  „Unlimited solidarity„  имаха дейности на терен като: почистиха от битови отпадъци, чешмата при автобаза – Батанци, където има места и за отдих; почистиха от битови отпадъци и найлонови торбички реката, при разклона  към кварталите под моста; чувалите с отпадъците бяха събрани и оставени в близките контейнери. С тази акция...

Обявления

26.11.2021
На основание чл.66, ал.1 във вр. с чл.69, ал.2 от АПК, на заинтересованите лица се предоставя едномесечен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022...

25.11.2021
Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност, че на 01.12.2021г. от 700 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени  кучета  на територията на...

12.11.2021
Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност, че на 19.11.2021г. от 700 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени кучета на територията на...

12.10.2021
ЗАПОВЕД № П- 1/12.10.2021г. ОТНОСНО ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ ОТ САВКО АСКОВ КАЛЕНДЖИЕВ