Новини

09.05.2022
Агенция по заетостта   Дирекция “Бюро по труда”- Мадан.   Уведомява безработните лица от общините Мадан, че към май 2022 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва: Мерки за безработни лица /по реда и условията на ЗНЗ и ППЗНЗ/ Средства в...

09.05.2022
Агенция по заетостта   Дирекция “Бюро по труда”- Мадан   Уведомява работодателите от общините Мадан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. май 2022 г., както следва:   Раздел I. Мерки по реда и условията...

03.05.2022
Мероприятия Място на провеждане Час 9 май (понеделник)   Туристически поход под мотото „Околната среда – бъдеще и отговорност на всички“   Маршрут: гр. Мадан –  с. Тънкото – гр. Мадан   15.30 часа 11 май (сряда)   Награждаване „Читател на годината” на ГБ „Антон Страшимиров”   Градска библиотека „Антон Страшимиров” 14.00 часа 17 май (вторник)   Спортен празник под мотото „Спортът –  път към здравето” за децата от ДГ „Елица” гр....

02.05.2022
Уважаеми жители и гости на община Мадан, Скъпи приятели, Поднасям към всички Вас cвoитe най- cъpдeчни пoздpaвлeния по случай свещения пpaзник -  Рамазан Бaйpaм!          Ценностите, които са в основата на този празник, са общочовешки и вечни – да бъдем добри и милосърдни, да сме търпеливи и да прощаваме, да сме отговорни и да уважаваме другият човек, с...

Обявления

09.05.2022
Общинска администрация-гр.Мадан, община Мадан, област Смолян СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед К-16 от 09.05.2022г. за одобряване на  Проект за  изменение на частичен кадастрален план за имот с   пл.№5-съществуващ път, захранващ жилищни сгради в строителните граници на с.Печинска, община Мадан, област Смолян, съгласно представеното геодезическо заснемане. Имот  пл.№5-съществуващ път е с установени граници, както следва:изток-земеделски имоти на...


29.04.2022
На основание Методическите указания за разработване на общински /регионални програми за управление на отпадъците, издадени със Заповед № РД-883/23.09.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, Община Мадан осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за управление на отпадъците на община Мадан за периода 2022-2028 г., с цел да се проведат консултации със...