Новини

23.06.2021
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – МАДАН  И  ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „АНТОН СТРАШИМИРОВ” ОРГАНИЗИРАТ  КОНКУРС НА ТЕМА „МАДАН – КЪТЧЕ ОТ РАЯ”   в два раздела:               ЛИТЕРАТУРА – есе, разказ и стихотворение ИЗКУСТВО – музика, изобразително и приложно изкуство   В конкурса могат да вземат участие деца и възрастни от община Мадан и страната. Творбите се изпращат на e-mail: gbiblioteka_madan@abv.bg или на адрес: гр.Мадан, ул. „Република”№2 в срок...

22.06.2021
Общинска администрация – Мадан и НЧ „Родолюбец-1965” организираха турнир по тенис на маса, в който взеха участие учениците от ОУ „Васил Левски” с. Боровина. Децата от начален и прогимназиален етап с голям ентусиазъм се включиха в този популярен и любим за тях спорт. В изключително оспорваната надпревара се класираха: Ясен Юлиянов Карамфилов Мартин Еминов Мехмедов Даниел Севдиев Бучев Всички участници...

19.06.2021
Днес официално отвори врати за посетители  уникална обществена колекция „Историята и културата на село Върбина, общ.Мадан”. Кметът на община Мадан, заедно с Председателя на читалището Снежана Касабова прерязаха лентата. Експозицията е с местно значение и е подредена в  НЧ“ Братан Шукеров – 1953“ в село Върбина.  Колекцията съдържа над 550 броя експонати, признати за движими културни ценности...

15.06.2021
Общинска администрация и МКБППМН организираха турнир по футбол на малки врати под надслов „Спорт срещу зависимости” за децата от Футболен клуб – Мадан. Инициативата е по повод предстоящия Международен ден за борба със злоупотребата и с нелегалния трафик на наркотици. Младите спортисти от Футболен клуб – Мадан, с треньори Руфат Юсенов и Левент Аврамов, са изградили...

Обявления

20.05.2021
В изпълнение на чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ Община Мадан организира обществено обсъждане, във връзка с изготвен проект за изменение на ПУП за УПИ I - жилищен комплекс в кв.77, гр.Мадан/кв.Бориева/, ПИ 46045.502.575, с възложител Община Мадан. Предлага се изменение на дворищна регулация, като от част от площта на УПИ I - жилищен комплекс...

13.05.2021
Общински съвет – Мадан одобри Годишния доклад за наблюдение на изпълнението през 2020г. на Общинския план за развитие на община Мадан (2014-2020г.) с Решение № 249, взето на заседания на Общински съвет - Мадан, проведено на 23.04.2021 г., Протокол №22./Виж прикачения файл/