Новини

27.11.2020
Основният и дългогодишен проблем на жителите в с. Чурка, свързан с недостига на вода, особено  през летния период е решен. Селото вече е с ново водоснабдяване, посредством изграждането на нов външен водопровод и извършен цялостен ремонт на вътрешната водопроводна мрежа. Нов довеждащ водопровод е изграден и в съседното село Ловци. Ремонтните дейности са част от мащабния  проект, свързан...

26.11.2020
Със Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г.  на министъра на здравеопазването от 23,30 ч. на 27 ноември, петък, до 21 декември 2020 г. в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. С целия текст на заповедта може да се запознаете ТУК

17.11.2020
Кoмиcия, нaзнaчeнa cъc заповед нa oблacтния yпpaвитeл нa oблacт Cмoлян – Heдялĸo Cлaвoв cлeд paзглeждaнe нa пocтъпилитe ĸaндидaтypи излъчи пoбeдитeлитe в гoдишнитe нaгpaди нa Oблacтнa aдминиcтpaция и Peгиoнaлнa библиoтeĸa „Hиĸoлaй Bpaнчeв” – „Библиoтeĸap нa гoдинaтa” и „Библиoтeĸa нa гoдинaтa”. Oтличиятa ce вpъчвaт зa пocтижeния пpeз 2019 гoдинa. Зa нocитeл нa oтличиeтo „Библиoтeĸa нa гoдинaтa” бe oпpeдeлена...


Обявления

26.11.2020
О Б Я В Л Е Н И Е    ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, ал.3  ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ     ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.    На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен...

06.11.2020
На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ, чл. 69 ал.2 от АПК, община Мадан  предоставя на заинтересованите лица, в едномесечен срок, считано от датата на публикуване, възможност за отправяне на предложения и становища по проекта на решение за одобряване на план-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други...


30.10.2020
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.26, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,   ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА,   всички заинтересовани лица и организации, че в 30 /тридесет/ дневен срок, могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне размера на местните данъци на територията на...