Новини

26.07.2021
             І група                                                                 ІІ група „Парадокс”                                                 1. „Алпинист 101” „РУ-Мадан ”                   ...

21.07.2021
Във връзка с предстоящи ремонтни дейности, осъществявани от „Водоснабдяване и каналицазия“ ЕООД Смолян се въвежда режим на водоподаването в град Мадан и селата Средногорци и Ловци . Водоподаването ще бъде спряно за период от 24 часа, считано от 08:00ч. на 22.07 до 08:00ч. на 23.07. 2021г.

21.07.2021
Агенция по заетостта   Дирекция “Бюро по труда”- Мадан   Уведомява работодателите от община Мадан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към 19 юли 2021 г., както следва:   Раздел I. Мерки по реда и условията...

20.07.2021
Уважаеми жители на община Мадан, Скъпи приятели, в дните на големия празник Курбан Бaйpaм, носещ в себе си послание за опрощение, милосърдие, толерантност и разбирателство, от сърце желая на Вас и Вашите семейства здраве, изобилие и берекет ! Нека се множат добрите ни дела, а човешките добродетели да бъдат   основата във взаимоотношенията помежду ни  във всичките ни  дни! Из...

Обявления


20.05.2021
В изпълнение на чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ Община Мадан организира обществено обсъждане, във връзка с изготвен проект за изменение на ПУП за УПИ I - жилищен комплекс в кв.77, гр.Мадан/кв.Бориева/, ПИ 46045.502.575, с възложител Община Мадан. Предлага се изменение на дворищна регулация, като от част от площта на УПИ I - жилищен комплекс...

13.05.2021
Общински съвет – Мадан одобри Годишния доклад за наблюдение на изпълнението през 2020г. на Общинския план за развитие на община Мадан (2014-2020г.) с Решение № 249, взето на заседания на Общински съвет - Мадан, проведено на 23.04.2021 г., Протокол №22./Виж прикачения файл/