ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЕРИОДА 2022-2028 Г.

Дата на публикуване: 29.04.2022 14:55

На основание Методическите указания за разработване на общински /регионални програми за управление на отпадъците, издадени със Заповед № РД-883/23.09.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, Община Мадан осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за управление на отпадъците на община Мадан за периода 2022-2028 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране.

Проектът на Програма за управление на отпадъците на община Мадан за периода 2022-2028 г.е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа в сградата на Община Мадан (ул. Обединение, № 14), стая 215 и на интернет-страницата на Общината: https://www.madan.bg/.

 

Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до  30.05.2022 год. на e-mail адрес . или в деловодството на Община Мадан (ул. Обединение № 14).

 


Търсене