Общински план за развитие на Община Мадан 2007 - 2013 г.

Дата на публикуване: 04.12.2017 12:35
ЗАПОВЕД РД-470/01.12.2017г.Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.10.2017 г.ЗАПОВЕД РД-414/31.10.2017г.Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.09.2017 г.Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.08.2017 г.Частично изменение на ПУП-ДАП СредногорциЗАПОВЕД РД-392/13.10.2017г.Изменение на ПУП гр.Мадан, кв.83 паркинг МБАЛ и покриване на част от речното корито на р.Малка рекаЗАПОВЕД РД-370,371,372,373 и 377ЗАПОВЕД РД-387/06.10.2017 ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА, ОТЧЕТНОСТТА И ПО-ДОБРАТА РАБОТА ПО ОПЕРЗАПОВЕД РД-386/06.10.2017 ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА, ОТЧЕТНОСТТА И ПО-ДОБРАТА РАБОТА ПО ОПЕРЗАПОВЕД РД-385/06.10.2017 ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕ НА НОРМАЛНА ОБСТАНОВКА ПРЕЗ ЗИМЕН СЕЗОН 2017/2018Изменение на ПУП с.Средногорци, кв.29 Мария ЩинковаИзменение на ПУП с.Ловци, кв.114, Молитвен домИзменение на ПУП с.Върбина, кв.47, Владимир КарамитевИзменение на ПУП гр.Мадан, кв.Батанци, кв.98, Къдра ОсмановаИзменение на ПУП кв.103, гр.МаданЗАПОВЕД РД-311/05.09.2017г.ЗАПОВЕД РД-292/18.09.2017 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОХРАНА И СИГУРНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИКАПроект за изменение на ПУП-ПР за УПИ IV-500, кв.78, гр.Мадан и улица от ос.т.450 до о.т.414б в гр.МаИзпълнение на бюджета на община Мадан към 31.07.2017 г.Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.06.2017 г.Изменение на ПУП за УПИ VIII, кв.8, гр.МаданИзменение на ПУП за УПИ VII, кв.22, гр.МаданИзменение на ПУП за УПИ VI, кв.32, гр.МаданИзменение на ПУП за УПИ I в нов кв.48, с.БоровинаЗАПОВЕД РД- 279/27.07.2017г.ЗАПОВЕД 245/29.06.2017г.ЗАПОВЕД А-12/03.07.2017г. за Изменение на ППУП за УПИ VI и УПИ VII, кв.50, гр.МаданЗАПОВЕД А-11/26.06.2017г. Изменение на ПУП за УПИ VI и УПИ XIII кв.43 с.СредногорциИзпълнение на бюджета на община Мадан към 30.05.2017 г.Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ III-415 в кв.49, гр.МаданЗАПОВЕД № РД - 232 от 07.06.2017гЗАПОВЕД № РД - 231 от 07.06.2017гЗАПОВЕД № РД - 228 от 05.06.2017гЗАПОВЕД № РД - 218 от 31.05.2017гИзпълнение на бюджета на община Мадан към 30.04.2017 г.Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.03.2017 г.Парцеларен план път II Асеновград-Чепеларе-Смолян-РудоземЗАПОВЕД № РД - 169 от 27.04.2017гЗАПОВЕД № РД - 168 от 27.04.2017гПУП за имот №1090 местност Киселицета в землище с.БориновоПУП за гробищен Парк ВехтиноПарцеларен план за обект МВЕЦ Воденицата с.СредногорциИзменение на ПУП УПИ IV-22 кв.3 с.Букова полянаИзменение на ПУП -ДЕПО ЗА ТБО с.ШаренскаИзменение на ПУП за ПИ 46045.501.844 в кв.114 на гр.МаданИзменение на ПУП за УПИ III в кв.98 МаданИзменение на ПУП за ПИ 46045.502.185 в кв.95 Мадан-БатанциРегистър на издадените разрешителни от кмета на Община Мадан за таксиметров превоз за 2017г. СъгласнЗАПОВЕД РД-118/17.03.2017г. ЗАПОВЕД РД-117/17.03.2017г. Заповед № И-7 от 27.02.2017гПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ЕКСПЕРТАН КОМИСИЯ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕЗАПОВЕД РД-110/15.03.2017г. Изпълнение на бюджета на община Мадан към 28.02.2017 г.СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИЗаповед № РД - 107/14.03.2017г. във връзка с определяне на местонахождението на ПСИКЗаповед № РД - 102 от 10.03.2017г. във връзка с образуване на подвижна СИК /ПСИК/ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2017 ГОДИНАПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА И БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОДВИЖНА СИК ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ №302,303 И 304/ 22.02.201г.Заповед № И-9 от 06.03.2017гРегистър-заповеди за одобряване на ПУП 2017г.Регистър -удостоверения за въвеждане в експлоатация 2017г.Регистър на строителните разрешения за 2017г.Регистър -заповеди за изработване на ПУП 2017г.ЗАПОВЕД РД-090/01.03.2017г.ЗАПОВЕД № РД - 084 от 23.02.2017гЗАПОВЕД № РД - 083 от 23.02.2017г.ЗАПОВЕД № РД - 082 от 23.02.2017г.Заповед № И-5 от 13.02. 2017 гГодишен отчет по чл.12 ЗЕЕ на Община Мадан за 2016г.ЗАПОВЕД РД-063/13.02.2017г.ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИИЗБИРАТЕЛЕНИ СПИСЪЦИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2017г.ЗАПОВЕД РД-052/06.02.2017г.ЗАПОВЕД РД-042/31.01.2017г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА МАДАНСПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2017г. ЗАПОВЕД РД -035/19.01.2017 и Вътрешни правила за управление на цикъла за обществени поръчки в Община - Файл 0ЗАПОВЕД РД -035/19.01.2017 и Вътрешни правила за управление на цикъла за обществени поръчки в Община - Файл 1ЗАПОВЕД РД -035/19.01.2017 и Вътрешни правила за управление на цикъла за обществени поръчки в Община - Файл 2Заповед № И-19 от 05.12. 2016гРЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ № 257 и 258 /23,11,2016г. ПРОТОКОЛ 20 - Файл 0РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ № 257 и 258 /23,11,2016г. ПРОТОКОЛ 20 - Файл 1Заповед № И-18 от 14.11. 2016гЗАПОВЕД РД- 510/15.11.2016 ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА, ОТЧЕТНОСТТА И ПО-ДОБРАТА РАБОТА ПО ОПЕЗАПОВЕД РД- 509/15.11.2016 ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА, ОТЧЕТНОСТТА И ПО-ДОБРАТА РАБОТА ПО ОПЕЗАПОВЕД РД- 508/15.11.2016 ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕ НА НОРМАЛНА ОБСТАНОВКА ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН 2016/20РЕШЕНИЕ № СМ-12-ЕО/2016г.ЗАПОВЕД РД- 496/11.11.2016 ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПРОТИВОПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите на 13 ноември 2016 г.Изменение на ПУП с.Средногорци, кв.59Заповед № И-17 от 31.10. 2016гЗАПОВЕД РД- 451/21.10.2016 ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПРОТИВОПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТКУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2017 г.ЗАПОВЕД РД- 464/27.10.2016 ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ, СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СПИСЪЦИ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИКУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2017 г.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ И РЕАЛИЗИРАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗАЛОЗАПОВЕД РД - 406/30.09.2016ПОКАНА за провеждане на консултации за състава на СИК във връзка с изборите за президент и вицепрезиЗАПОВЕД РД- 391 / 20.09.2016 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО ЗА ОБЯВАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА ПРОИЗВЕРЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ №197,199,200,201,202,203,204,205,208,209/ 10.09.2016 ПРОТОКОЛ 14ЗАПОВЕД РД-02-15-96ОТ 13.09.2016ЗАПОВЕД РД-376/10.09.2016 ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИЗАПОВЕДИ РД-360 - 365 / 02.09.2016 Заповед № И-15 от 30.08. 2016гРЕШЕНИЕ № СМ-10-ЕО/2016г.ЗАПОВЕД РД-342 ОТ 22.07.2016 ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД, ОХРАНА И СИГУРНОСТОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2015Заповед № И-14 от 15.08. 2016гРЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ №166/ 20.07.2016 ПРОТОКОЛ 10РЕШЕНИЯ - 156 и 157/22.06.2016 - Файл 0РЕШЕНИЯ - 156 и 157/22.06.2016 - Файл 1РЕШЕНИЯ - 164,165 и 167/20.07.2016ЗАПОВЕД РД-318 ОТ 27.07.2016 ЗА КПИИ - Файл 0ЗАПОВЕД РД-318 ОТ 27.07.2016 ЗА КПИИ - Файл 1Заповед № И-13 от 27.06. 2016гЗАПОВЕД РД - 288/01.07.2016ЗАПОВЕД РД - 287/01.07.2016ЗАПОВЕД РД - 275/21.06.2015 ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕРЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ №141/ 18.05.2016 ПРОТОКОЛ 8ЗАПОВЕД РД - 254/04.06.2016 за отмяна на бедственото положениеЗАПОВЕД РД - 252/03.06.2016 за обявяване частично бедствено положениеХАРТА НА КЛИЕНТАЗАПОВЕД РД - 248/31.05.2016 - Файл 0ЗАПОВЕД РД - 248/31.05.2016 - Файл 1ЗАПОВЕД РД - 248/31.05.2016 - Файл 2ЗАПОВЕД РД - 248/31.05.2016 - Файл 3ЗАПОВЕДИ РД - 231, 234 и 235/20.05.2016 - Файл 0ЗАПОВЕДИ РД - 231, 234 и 235/20.05.2016 - Файл 1ЗАПОВЕДИ РД - 231, 234 и 235/20.05.2016 - Файл 2ЗАПОВЕДИ № РД - 220 - 223/19.05.2016 - Файл 0ЗАПОВЕДИ № РД - 220 - 223/19.05.2016 - Файл 1ЗАПОВЕДИ № РД - 220 - 223/19.05.2016 - Файл 2ЗАПОВЕДИ № РД - 220 - 223/19.05.2016 - Файл 3ЗАПОВЕДИ № РД - 215 и 216/17.05.2015 - Файл 0ЗАПОВЕДИ № РД - 215 и 216/17.05.2015 - Файл 1ЗАПОВЕДИ № РД - 198 - 201/13.05.2016 - Файл 0ЗАПОВЕДИ № РД - 198 - 201/13.05.2016 - Файл 1ЗАПОВЕДИ № РД - 198 - 201/13.05.2016 - Файл 2ЗАПОВЕДИ № РД - 198 - 201/13.05.2016 - Файл 3ЗАПОВЕД РД - 189 /10.05.2016ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2015 ГОДИНПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2015-2020г.Заповед №И-11 от 2016гЗаповед №И-8 от 2016гЗаповед №И-7 от 2016гЗаповед №И-6 от 2016гРЕШЕНИЕ № СМ-02-ЕО/2016г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2016 ГОДИНА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2016г.Заповед №И-5 от 2016Заповед №И-4 от 2016Заповед №И-3 от 2016Заповед №И-2 от 2016РЕГИСТЪР И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗПУКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБА - МАДАН - Файл 0РЕГИСТЪР И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗПУКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБА - МАДАН - Файл 1РЕГИСТЪР И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗПУКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБА - МАДАН - Файл 2РЕГИСТЪР И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗПУКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБА - МАДАН - Файл 3СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЕРИОДА 2015 - 2019 г.ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2016 г.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2015Г. ПО ЗЕЕСпортен календар на община Мадан за 2016 г.РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ №30 - № 37/ 16.12.2015 ЗАПОВЕД РД- 469/15.12.2015, КАСАЕЩА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - Файл 0ЗАПОВЕД РД- 469/15.12.2015, КАСАЕЩА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - Файл 1ЗАПОВЕД А-24/30.11.2015Проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Мадан - Файл 0Проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Мадан - Файл 1ЗАПОВЕД РД - 421/15.11.2015КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2016 ГОДИНАРЕШЕНИЕ №700 от 14.10.2015РЕШЕНИЕ №699 от 14.10.2015РЕШЕНИЕ № 693 от 16.09.2015ЗАПОВЕД РД - 341/30.09.2015 ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЗЕМАНЕ НА ИМОТЗАПОВЕД РД-273/19.08.2015ОБЯВА относно: определяне на населените места на територията на община Мадан, в които се произвеждатПротокол от извършена проверка за спазване изискванията на чл.92 и чл.99 а от ЗГР за извършените адрЗАПОВЕД РД - 264/10.08.2015РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ №666/ 24.06.2015 ПРОТОКОЛ 70РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ №665/ 24.06.2015 РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ №664/ 24.06.2015 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2014ЗАПОВЕД РД - 168/15.05.2015ЗАПОВЕД РД - 162/14.05.2015РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ №638/ 22.04.2015 ПРОТОКОЛ 67ЗАПОВЕД РД - 155/12.05.2015 ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЗАПОВЕД РД -142/04.05.2015Отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и на неговите комисии за периода м. 09.2014 – м. 02.20Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016г.Общинска програма - Закрила на дететоГодишна програма за развитие на читалищната дейност 2015г.ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2015 г.Докладна записка относно приемане на Доклад за 2014 г. за изпълнение на общински план за развитие наОтчет за извършените дейности през 2014 година, заложени в „Програма за управление на дейностите пЗАПОВЕД РД - 138/28.04.2015 ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТ ПЪТНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗАПОВЕД РД - 137/28.04.2015 ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТОПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2014 ГОДИНАЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУПЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯЗАПОВЕД РД -062/25.02.2015 ЗА УКРЕПВАНЕ НА СГРАДА В с. РАВНИЩАОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2014 И БАЛАНСФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2015 ГОДИНА ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕЗАПОВЕД РД -060/25.02.2015БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2015г.ЗАПОВЕД РД -052/23.02.2015РЕГИСТЪР ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТЗАПОВЕД РД -040/12.02.2015РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2015 г.СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2015 ГОДИНАКУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2015г.ОДИТНО СТАНОВИЩЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И БАЛАНС ЗА 2013г. ЗАПОВЕД РД-009/09.01.2015ПРОГНОЗА НА БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА НА ОБЩИНА МАДАНЗАПОВЕД РД-433 /30.10.2014 ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ, СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЗАПОВЕД РД -419/16.10.2014Списък на заличените лица от избирателните списъци в избори за народни представители 05.10.2014г.ЗАПОВЕД РД- 360/16,09,2014 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИЗАПОВЕД РД - 357 / 16.09.2014 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПРОТИВОПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ, ОХРАНЗАПОВЕД РД- 342 / 04.09.2014 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ - 5 ОКТОМВРИ 2014 г.ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ НА 05.10.2014Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развОБЩИНА МАДАН ПРИЕ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РеконстОТЧЕТИ - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА МАДАНСЪОБЩЕНИЕЗАПОВЕД РД- 191 / 15.05.2014 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБЪР ОБЩЕСТВЕН РЕДЛ ОХРАНА И СИГУРНОСТ ЗАПОВЕД РД- 189 /14.05.2014 Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове наЗАПОВЕД РД- 174 /07.05.2014 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЛЕДНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ПОКАНА ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2014г.ПОКАНА ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2014г.ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ - 25 МАЙ 2014 Г. ЗАПОВЕД РД-135/09.04.2014 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ИЗБОРИ 2014г.ЗАПОВЕД РД- 127 / 31.03.2014 ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ 2014г.ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2014 ГОДИНА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2014 г.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2013 И БАЛАНСГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА МАДАН, 2014 г.СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН 2014 г.КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2014г.БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2013 г.ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ - 2012 г.ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - 12 МАЙ 2013 Г. ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2013ГОДИНА Комплексен план, анализ и информационна брошура по проектКРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА МАДАН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН 2013 г.Р Е Г И С Т Ъ Р по чл. 41, ал. 4 от ЗОСКУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2013 г.ХАРТА НА КЛИЕНТАМАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА МАДАНСТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЕРИОДА 2011 - 2015 г.Общински план за развитие на Община Мадан 2007 - 2013 г.

Търсене