Търговия и туризъм

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03
Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали от черни и цветни метали

Срок на изпълнение:
Цена: 12,50 лв.

На основание чл. 9, ал. 2 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Необходими документи:Заявление- образец

 


Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности

Срок на изпълнение: -
Цена: 0.50 лв./кв.м. за зона I; 0.20 лв./кв.м. за oстаналите части на града и селата

На основание Наредба № 9 на Общински Съвет  за администриране на местните такси и цени на услуги.

 


Изготвяне на Работно време на ЗОХ

Срок на изпълнение:
Цена: 2,50 лв

Необходими документи:Заяление

 


Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Срок на изпълнение:
Цена: 18.00 лв.

Необходими документи:

   - Заявление

   - Документ за собственост на имота, върху който ще се извърши монтажа;

   - Схема за разполагане на рекламно-информационни елементи, одобрена от главния архитект на общината;

   - Квитанция за платена такса за скица и за разрешение

 


Търсене