Транспорт

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Срок на изпълнение: -
Цена: 25 лв + 15лв / холограмни знаци и стикери /

Необходими документи и процедура:на основание чл. 24 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Разрешението за извършването на таксиметров превоз на пътници се издава за всеки отделен автомобил. Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване. Превозвачът кандидатства за получаване на ново Разрешително по общия ред не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на неговата валидност.

 


Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз

Срок на изпълнение: -
Цена: -

Необходими документи и процедура:На основание чл. 61, ал. 2 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

 


Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии

Срок на изпълнение: -
Цена: -

Необходими документи и процедура:На основание решение на ОС, по реда на  Наредба № 2/15. 03. 2002 г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

 


Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях недвижими имоти

Срок на изпълнение: -
Цена: -

Необходими документи и процедура:На основание наредба на ОС и Наредба № 16 от 23 юли 2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците

 


Съгласуване на междинна и начална спирка на международни автобусни линии.

Срок на изпълнение: 14 дни
Цена: 0

Съгласуване на междинна и начална спирка на международни автобусни линии.

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:

Заявление;

Транспортна схема – проект.

Вид на услугата – обикновена

Срок – 14 дни

Цена – 0,00 лв.

 


Издаване на карти за пътуване на ученици до 16 год. възраст със специализиран транспорт.

Срок на изпълнение: 14 дни
Цена: -

Издаване на карти за пътуване на ученици до 16 год. възраст със специализиран транспорт.

Необходими документи :

ксерокопие на акт за раждане

ксерокопие на документ за самоличност на родител настойник

снимка на притежателя на картата с положен печат на кмета на община Мадан.

 


Издаване на карти за пътуване на деца до 7 год. възраст по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт.

Срок на изпълнение: 14 дни
Цена: -

Издаване на карти за пътуване на деца до 7 год. възраст по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт.

Необходими документи :

ксерокопие на акт за раждане

ксерокопие на документ за самоличност на родител настойник

снимка на притежателя на картата с положен печат на превозвача.

 


Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях недвижими имоти.

Срок на изпълнение: 14 дни
Цена: 0

Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други  работи по улиците или по прилежащите на тях недвижими имоти.

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:

Заявление;

Транспортна схема – проект.

Вид на услугата – обикновена

 


МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ И МЕЖДУГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

Срок на изпълнение: -
Цена: -

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ И МЕЖДУГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

Файлове за сваляне:

 


Търсене