Общински съвет

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03

Общински съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.

Настоящият състав на Общински съвет - гр. Мадан е избран съгласно Закона за местните избори през ноември 2019 година (мандат 2019-2023).


Търсене