Общински съвет - постоянни комисии

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03

                                        ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


Постоянна комисия

по бюджетна политика

Председател

 Севдалин Руменов Бендеров

 Член

Исмет Мусакев

 Член

Хайри Имамов

 Член


 Веселин Андонов

 Член

 Митко Петагов

   

Постоянна комисия
по икономическо развитие и 

регионална политика, приватизация, след приватизационен контрол и концесии  

 Председател

Шебан Хилмиев Билянов

 Член

Веселин Атанасов

 Член

 Раиф Карамисиров

 Член

 Филип Чукаров

 Член

Хасан Чиев

 

 

   
 
Постоянна комисия по здравеопазване, образование и култура, социална политика, местно самоуправление, обществен ред и сигурност, в състав: 

 Председател 

 Севдалин Радков Керменов

 Член

 Ахмед Бучев

 Член

 Мария Близнакова

 Член

 Новка Младенова  

 Член

 Росен Шемширов
 Член Бахар Емин

Търсене