Общински съвет - Общински съветници

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03

 

Бехчет Фехриев Сираков


Председател на Общински съвет

   
 
 

Веселин Сергеев Атанасов

Зам.- Председател на Общински съвет

 


   

 

Филип Атанасов Чукаров

Зам.- Председател на 
Общински съвет


 

Хайри Имамов

Зам.- Председател на Общински съвет 

 

 

Севдалин Радков Керменов 
 

Председател на Постоянна комисия по здравеопазване, образование и култура, 
социална политика, местно 
самоуправление, обществен ред и 
сигурност

  

 

Севдалин Руменов Бендеров
 

Председател на Постоянната комисия по бюджетна политика

 

  

Шeбан Хилмиев Билянов
 

Председател на Постоянна комисия по 

икономическо развитие и регионална 

политика, приватизация, след приватизационен контрол и концесии    

  


Ахмед Еминов Бучев

 

Бахар Джелял Емин


 

 

Веселин Атанасов Андонов


 

 

Исмет Асанов Мусакев


  Мария Николова Близнакова

 

Митко Алдинов Петагов


 

Новка Манчева Младенова


 
Раиф Мехмедов Карамисиров


 

Росен Митков Шемширов


 

Хасан Хайриев Чиев
 

     

                                                    


Търсене