Обществени поръчки-профил на купувача

Рехабилитация на пътна инфраструктура на територията на община Мадан
19.10.2017
№00104-2016-0009 в РОП

Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2016-2017г. в община Мадан
18.10.2017
№ 00104-2016-0008 в РОП

Подготовка на инвестиционно проектно предложение за управление на биоотпадъци
17.10.2017
№ 00104-2016-0007 в РОП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН“
16.10.2017
публикувана на 30.03.2016г.

„Изработване на технически инвестиционни проекти за нуждите на Община Мадан“
15.10.2017
Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила

Предварителни обявления за 2016 година
14.10.2017
предварителни обявления по ЗОП

Търсене