Кметства

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03

 

Кметове /

кметски наместници

Населено място

Телефон за връзка

1

Светлан Младенов - КМЕТ

Средногорци, Рустан

0895 46 66 22

03032 / 23-12
2

Митко Радичев - КМЕТ  

Боровина

0895 46 66 01

03035 / 22-46

3

Ахмед Ахмедов - КМЕТ

Букова поляна

0895 46 66 08

03050/22-80

4

Атанас Kарамитев - КМЕТ

Върбина

0894 49 06 94

03035 / 21-24

5

Юлия Кисьова - КМЕТ

Леска

0895 46 66 07

03035 / 22-71

6

Медиха Халилова - КМ. НАМЕСТНИК

Митовска, Високите, Вранинци, Арпаджик

 0877 77 39 36

7

Красимир Косев - КМ.НАМЕСТНИК

Мъглища

0895 46 66 11

8

Селвина Карагьозова - КМ.НАМЕСТНИК

Равнища

 0896 37 25 78

9

Марияна Атанасова- КМ.НАМЕСТНИК

Буково

0896 68 81 13

10

 Хайри Османов - КМ.НАМЕСТНИК

Тънкото, Равно нивище, Въргов дол

0895 46 66 12

11

Бисер Емилов -КМ.НАМЕСТНИК

Галище, Уручевска

0888 29 85 86

12

Руфат Фелети -КМ.НАМЕСТНИК

Бориново, Печинско, Петров дол

0895 46 66 09

13

Реджеп Ахмед – КМ.НАМЕСТНИК

Върба, Крайна

0895 46 66 02

14

Ахмед Ефендиев  - КМ.НАМЕСТНИК

Вехтино, Дирало

0896 68 81 02

15

Рамиз Касабов –- КМ.НАМЕСТНИК

Купен, Миле, Касаб, Гарабина, Дишлийци

0893 40 62 75

16

Марина Порязова- КМ.НАМЕСТНИК

Лещак, Борика, Долие

0897 08 88 07

17

Мехмед Куртинов - КМ.НАМЕСТНИК

Равнил

0877 77 40 25

18

Зеки Мейзински- КМ.НАМЕСТНИК

Студена

0894 56 43 20

19

Рукие Кабадалиева- КМ.НАМЕСТНИК

Ловци, Чурка

0897 08 92 50

20

Фаик Зотев – КМ.НАМЕСТНИК

Цирка

0895 46 66 04

21

Медиха Мекова - КМ.НАМЕСТНИК

Шаренска

0893 49 16 05

22

Хайри Местанов – КМ. НАМЕСТНИК

Квартали

0893 62 73 86

 


Търсене