Замeстник-кмет

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03

 Явор Митков Орлов

 зам.-кмет на Община Мадан

Образователна квалификация

1987г. – Полицейско училище  -гр. Пазарджик

2000г.  -  Екология -  Пловдивски университет „Паисиий Хилендарски” – гр. Пловдив
 

1987г.- 1998 г. – РПУ- град Мадан  - КАТ , ООР, Криминална полиция

 

                                           Професионална реализация

1999г. – 2003г. –  Еколог, контрольор Общинска собственост - Общинска Администрация  град Мадан

2003 г. - 2008 г. – Ръководител „ Спортно звено”  Общинска Администрация град Мадан

2008г.-2011г.  –    Частен бизнес
 
2011 г. – 2013г. -  Старши специалист „Спортни бази и спорт” Общинска Администрация – Мадан

2013 г. – …. -  Заместник-кмет на Община Мадан


ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН
ЯВОР ОРЛОВ - ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
Съгласно Заповед № РД-359/20.09.2019г.
на кмета на община Мадан


Търсене