Секретар

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03

Бисер Славеев Минчев

Секретар на Община Мадан

 

Образователна квалификация


1993 г.  -  Университет за национално и световно стопанство - гр. София.

1993 г.  -  Курс за напреднали по английски език,

2003 г. -  Финанси и счетоводство с квалификация за съдебен счетоводен експерт в „Институт за следдипломна квалификация” към УНСС – гр.София.

2004 г. -   „Институт по публична администрация и европейска интеграция” към Министъра на държавната администрация – гр.София. съвременни умения за управление на ръководители.

2006 г.-  Международна школа „ИНТЕРМЕНЮ”, Фондация ”ЕВРОФОНД” - гр.София взима международна диплома и придобива професионална квалификация управител на хотел, специалност „Орагнизация и управление на хотел”.

2007 г.- Английски език във ВСУ ”Черноризец Храбър” – ЦДО и МАМ, гр. Смолян, ниво В1.

Базово обучение по Windows, Word, Excel и Internet в „Информационно обслужване”АД, гр. Смолян.

Владее руски език и отлично английски език

 

Професионална реализация

1995-2003г. - Данъчен инспектор "Териториална Дирекция" - НАП, гр. Смолян

2003 г. – 2007 г. - Директор на  Дирекция „Бюро по труда” – гр. Мадан

2008 г. - 2009 г. - Банков консултант в „Райфайзенбанк България” ЕАД  Офис - гр.Смолян.

2009 г. – 2010г. -  Мениджър на екип от универсални обвързани застрахователни консултанти „ДЗИ” АД – гр.Смолян

2010 г. – 2011г. -  Сътрудник ”Продажби” в ПОК „Доверие” АД - гр.Смолян

2011г. - 2013 г. - Заместник - кмет на  Община Мадан

2013г. - ... - Секретар на Община Мадан

 


Търсене